نباید منتظر بشیم یکی بیاد کشفمون کنه. 

+ امروز شنبه 13 آذر بود و این از 25 آبان همینجوری ثبت موقت مونده؛ می خواستم بیام مفصل بنویسم در موردش که کلاً یادم رفته بود و فکر نکنم دیگه حوصله شو داشته باشم اصلاً. البته همین جمله خودش به اندازه کافی گویا هست. اگه قشنگ بهش فکر بشه...

زندگی فیلم / کتاب نیست و هیچ راوی ای که احساسات و افکار ما رو برامون بلند بلند بخونه یا دست کم قدرشونو بدونه وجود نداره.